Cyfrowa transformacja to klucz do sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Zagadnienie to było głównym tematem ostatniej konferencji Oracle Systems Advantage Forum, która odbyła się 1 października w Warszawie w hotelu Indigo.

W głównej części konferencji nasz inżynier Michał Wesołowski oraz Michał Strzelczak (mBank) opowiedzieli o migracji hurtowni danych na platformę Oracle Exadata. Poruszono zarówno techniczne jak i biznesowe aspekty tego – zrealizowanego w tym roku – projektu.

Na tym przykładzie pokazaliśmy, że zastosowanie wysokowydajnej i dedykowanej platformy Exadata pozwala uzyskać nawet 40-krotne przyspieszenie czasów przetwarzań, skrócenie czasów backupu z 26 do 3.5 godziny, a także daje wymierne korzyści wynikające z konsolidacji, automatyzacji, a także poprawy bezpieczeństwa i wykorzystanie potencjału krytycznych dla mBank danych cyfrowych.