OPIEKA SERWISOWA

Każdy wdrożony system, jeżeli ma działać niezawodnie, musi być odpowiednio serwisowany.

Odpowiednio, czyli regularnie i sumiennie tak, aby przede wszystkim zapobiegać ewentualnym jego awariom, a nie tylko je usuwać wraz ze skutkami.

Z naszymi Klientami współpracujemy przede wszystkim na podstawie podpisanej umowy serwisowej. Umowy serwisowe dotyczą głównie projektów zrealizowanych przez firmę Advatech.

Umowa serwisowa to najlepszy sposób na zapewnienie naszym Klientom poczucia bezpieczeństwa oraz najwyższego standardu obsługi.

Oferujemy także realizację serwisu w zakresie (lub na zasadzie) obsługi incydentalnej.

SERWIS

Telefoniczna obsługa zgłoszeń
tel. +48 71 382 07 00
mob. +48 607 761 697

SERWIS ON-LINE

W systemie obsługi zgłoszeń możesz utworzyć zgłoszenie lub dokonać sprawdzenia jego statusu:
System obsługi zgłoszeń serwisowych

Otwieranie sesji pomocy zdalnej:
System Webex
Uruchom pomoc zdalną