Koncepcja biura bez papieru okazała się mrzonką. W każdej praktycznie organizacji nadal drukuje się dokumenty, umowy, rosną oczekiwanie co do jakości druku, wierności i powtarzalności kolorów, dostępności sprzętu drukującego, ale i metod zapewniania poufności niektórym wydrukom. Ktoś musi zarządzać całą infrastrukturą drukująca, kupować papier, zapewniać materiały eksploatacyjne i w razie potrzeby, wzywać serwis. Są to niemałe koszty, które nie są związane bezpośrednio z działalnością operacyjną większości przedsiębiorstw i organizacji.

Advatech Usługa Druku – no to kłopot z głowy!

Znakomita większość problemów związanych z drukiem i zarządzaniem kosztami druku może zostać rozwiązana dzięki naszej Usłudze Druku, która obejmuje kompleksowe rozwiązanie od dostaw sprzętu, wdrożenie odpowiedniego oprogramowania aż po serwis i dostawy materiałów eksploatacyjnych.

Nasza Usługa Druku daje możliwość korzystania z najnowocześniejszego sprzętu, bez konieczności inwestowanie własnych środków finansowych. Dostawy urządzeń możemy realizować w ramach najmu, dzierżawy, leasingu lub kontraktów obsługi materiałowo-serwisowe do posiadanych już maszyn. W ramach tej usługi dostarczane materiały eksploatacyjne są oryginalne a serwis ma autoryzację producentów urządzeń.

Z punktu widzenia użytkownika ważne jest, aby taka usługa zapewniała atrakcyjne ceny, bardzo wysoką jakość wydruków oraz odpowiedni poziom funkcjonalności i bezpieczeństwa. I właśnie taka jest nasza Usługa Druku!
Dostarczane w ramach Usługi Druku oprogramowanie pozwala na śledzenie kosztów i ich rozliczenie w dowolnym podziale. Dokumenty wrażliwe lub wszystkie dokumenty w firmie mogą być drukowane w ramach druku podążającego. Oznacza to że odbiór wydruków na dowolnej drukarce w firmie będzie możliwy dopiero po zalogowaniu się tego urządzenia pinem lub kartą. Dzięki temu można mieć pewność, że dokumenty będą odebrane i przeczytanie wyłącznie przez osoby upoważnione, a dokumenty niewydrukowane będą automatycznie kasowane po określonym czasie.

Nasz oprogramowanie łatwo integruje się z Active Directory, zawiera w sobie moduł OCR do rozpoznawania pisma i przekształcania zeskanowanych dokumentów w pliku w formacie Word lub Excel.
Dzięki doświadczeniu konsultantów z Advatech, klient ma pewność, że całe rozwiązanie zostanie odpowiednio dobrane i wyskalowane do potrzeb firmy. Dzięki niezależności do producentów sprzętu i oprogramowania możemy oferować najwyższą jakość w umiarkowanej cenie.

Advatech Usługa Druku – co można zyskać?

Decyzja o skorzystaniu z Usługi Druku musi być podjęta w oparciu o twarde fakty. Dzięki liczbom łatwo sprawdzić, na ile jest to ekonomiczne rozwiązanie. Za Gartner Group szacuje się, że firmy wydają na utrzymanie środowiska druku mniej więcej od 1% do 3% rocznych przychodów. Inne dane pokazują, że roczne koszty utrzymania niezarządzanego środowiska druku w przeliczeniu na jednego pracownika to:
• 650 € w sektorze finansowym,
• 500 € w sektorze publicznym oraz farmaceutyce,
• 350 € w sektorze edukacyjnym.

Nie są to zatem małe kwoty i każda oszczędność w tej dziedzinie stanowi poważne ograniczenie kosztów działania firmy. Nie ma co liczyć na całkowite wyeliminowanie druku lub radykalne ograniczenie liczby drukowanych kartek. Drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne są obecnie integralną częścią szerszego systemu przetwarzania informacji w praktycznie każdym przedsiębiorstwie. Mają one bezpośredni wpływ na efektywność działania organizacji oraz wydajność pracowników, często wielowątkowo wiążą się z całym systemem komunikacji wewnątrz firmy. Jakość drukowanych ofert, wysyłanych pism itp. bezpośrednio wpływa także na wizerunek całej organizacji.

Wdrożenie Usługi Druku redukuje koszty zarządzania środowiskiem druku nawet o 50%. Każdy może błyskawicznie policzyć, na jakie oszczędności może liczyć. Usługa Druku to także optymalizacja produkcji dokumentów i uwolnienie zasobów działu IT, które można lepiej wykorzystać w innych działaniach operacyjnych. System może sam decydować o technologii druku – na przykład e-maile będą zawsze drukowane w trybie monochromatycznym, a wydruki objętościowo duże będą kierowane na duże maszyny, gdzie jednostkowy koszt druku jest najniższy.

Advatech Usługa Druku – jeszcze wygodniej!

Usługa Druku pozwala także śledzić zachowania użytkowników – badać, które urządzenia są najbardziej obciążone, które najbardziej awaryjne, gdzie jest najwięcej zacięć. Pozwala to w racjonalny sposób decydować o zamianie drukarek na większe lub bardziej niezawodne, gdzie wystarczą drukarki monochromatyczne, a gdzie kolorowe.

Użytkownicy także korzystają z dobrodziejstw Usługi Druku – mogą drukować gdzie jest im wygodniej, a wydruki poufne są chronione przed niepowołanym dostępem. Korzysta także środowisko naturalne – można ograniczyć ilość odpadów i lepiej utylizować materiały eksploatacyjne.

Advatech Usługa Druku – wdrożenie

Wdrożenie Usługi Druku zawsze poprzedza szczegółowa analiza potrzeb firmy w zakresie druku, rozkładu pomieszczeń, zachowań użytkowników oraz stanu i liczby posiadanego już sprzętu drukującego. Na tej podstawie nasi konsultanci określają niezbędny zakres zmian, proponują odpowiednie oprogramowanie i konfigurację środowiska druku. Doradzają także przy wyborze konkretnych urządzeń. Na bieżąco każde urządzenie jest serwisowane i zaopatrywane w materiały eksploatacyjne. W ten sposób, rzeczywiście z drukiem jest kłopot z głowy!