Automatyzacja —  kojarzona najczęściej jest z produkcją przemysłową jednak coraz częściej biznes mówi o Automatyzacji w obszarze  IT/Dev. Automatyzacja IT/Dev rozwiązuje między innymi takie problemy jak czasochłonne i powtarzalne procesy manualne. Podobnie jak w procesach przemysłowych, powtarzalne i skomplikowane procedury manualne w strefie IT/Dev, wymagają  zaangażowania  wyspecjalizowanych zasobów oraz poniesienia kosztów. Takie działanie powoduje, że czas oczekiwania na realizacje jest bardzo długi.

* na podstawie: Forester Base: 210 US and European IT decision-makers responsible for virtualization

 

Co można automatyzować? 

 

Co daje automatyzacja?

 

KLUCZOWE KORZYŚCI AUTOMATYZACJI

 

 

Szybsze dostarczenie usług dla rynku „ Time to Market”

 

„Czas to pieniądz” te słowa wypowiedziane ponad 100 lat temu najlepiej oddają siłę rozwiązania Automatyzacji. Rynek i klienci oczekują od nas coraz szybszego działania. Biznes wie, jak bardzo kluczowym jest czas od powstania idei do gotowego produktu lub usługi. Automatyzacja skraca ten czas do minimum.

 

Powtarzalne procesy

Każdy użytkownik chce być obsłużony szybko i skutecznie, a jednocześnie otrzymać produkt, który zawsze działa na 100%.  Automatyzacja dostarcza rozwiązania, które pozwalają na przygotowanie usługi bez specjalistycznej wiedzy—Uruchom i Działaj.

 

Kontrola  kosztów

Ile kosztuje nas produkt/usługa? Jeśli zapytamy o to CTO lub CEO, to każdy z nich poda inną wartość — mierzoną na podstawie własnych wskaźników i doświadczeń. Automatyzacja pozwala na liczenie kosztów całości środowiska z podziałem m.in. na projekty, zasoby i czas.

 

Efektywność

Połączenie otwartych  standardów „API Economy” i analityki predykcyjnej zwiększa skuteczność  wykorzystania  posiadanych zasobów. Możliwość integracji z rozwiązaniami firm trzecich pozwala na budowanie elastycznych i otwartych rozwiązań  dostosowanych do działania organizacji.

 

Jak pracujemy z klientami ?

 

Analiza Business Case

W pierwszym kroku sprawdzamy, jak działają procesy w organizacji, szacujemy ich czasochłonność i koszt. Następnie dokonujemy selekcji procesów (atomowe procesy) i wybieramy takie, które pozwolą na najszybszy zwrot z inwestycji oraz przełożą się na zauważalne korzyści w organizacji.

Proof Of Concept

Na podstawie wcześniejszej analizy wdrażamy atomowe procesy w organizacji. Instalacja odbywa się na środowisku klienta lub na środowisku, dostarczonym przez Advatech.

Wdrożenie

Wdrożenie możemy podzielić na trzy etapy: analiza całościowa, wdrożenie i serwis. W szczególności skupiamy się na takiej implementacji, aby klient mógł jak najszybciej używać zarówno zamówionego rozwiązania i dostrzegł korzyści z tym związane.

 

Przeczytaj więcej….

Automatyzacja procesów IT Dev (.pdf)