Oprogramowanie do backupu i archiwizacji stanowi rdzeń polityki ochrony danych w każdej firmie. Współczesne programy mają budowę modułową i pozwalają na precyzyjne dobranie odpowiednich funkcjonalności. Advatech dostarcza oprogramowanie wszystkich czołowych producentów. Posiada również certyfikowanych inżynierów gwarantujących poprawną konfigurację zamawianego produktu.

Zakres oferowanego sprzętu i oprogramowania

oprogramowanie do backupu klasy midrange
oprogramowanie do backupu serwerow klasy enterprise
oprogramowanie do backupu/replikacji stacji roboczych
oprogramowanie do zcentralizowanej repliki zdalnych serwerów
oprogramowanie do backupu online baz danych
oprogramowanie do repliki serwerów
oprogramowanie do archiwizacji danych plikowych i pocztowych
oprogramowanie typu HSM (Hierarchical Storage Management)
oprogramowanie do monitorowania i raportowania systemów backupu

 

SYSTEMY ANTYWIRUSOWE

W ofercie Advatech znajdują się programowe i sprzętowe zabezpieczenia antywirusowe większości kluczowych producentów. Oferujemy rozwiazania dla małych ośrodków informatycznych oraz korporacyjne wersje dla dużych instytucji i firm.

SYSTEMY PRACY GRUPOWEJ I ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

Systemy Pracy Grupowej – wizja Advatech

Celem stosowania w organizacjach systemów pracy grupowej oraz zarządzania informacjami, dokumentami i ich obiegiem jest podnoszenie efektywności pracowników, sprawności ich działania. Możliwe jest to poprzez skuteczne zarządzanie informacjami, dostępnością do nich – czasem ich przepływu – oraz zakończeniem procesu w określonym wymiarze czasu z korzyścią dla odbiorcy (współpracownika czy Klienta).

Systemy pracy grupowej i zarządzania informacją w przedsiębiorstwie mają służyć automatyzacji istniejących procesów, wsparciu wdrożonych procedur (np. z serii ISO), zarządzaniu kontaktami z klientem, zarządzaniu i rozwojowi wiedzy samej instytucji etc.

Sprawny system pracy grupowej i zarządzania informacją zapewnia m.in.:

bezpieczeństwo – organizacji, pracowników, firm i osób współpracujących z organizacją
dostępność do informacji – pewną, szybką i zgodnie z uprawnieniami
poufność – wysoki stopień zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym i nieautoryzowanym dostępem
redukcję kosztów funkcjonowania organizacji – choćby przez zmniejszenie ilości dokumentów w formie tradycyjnej
oszczędność czasu – czasu potrzebnego do podjęcia decyzji w warunkach zminimalizowania niepewności
oszczędność miejsca – brak konieczności składowania wybranych dokumentów w formie tradycyjnej
centralizację – przechowywanie danych w centralnej bazie danych
właściwe i optymalne wykorzystanie informacji dla osiągnięcia założonych celów
możliwość wykorzystywania zdobytej wcześniej wiedzy na temat danego zagadnienia, a także szybsze uczenie się organizacji
możliwość śledzenia przepływu informacji wraz z jednoznacznym określeniem odpowiedzialności członków organizacji za sprawny przebieg procesu
integrację informacji pochodzących z różnych źródeł bez względu na ich nośnik – wykorzystując do tego celu np. serwer faksowo-mailowy czy skanery.