CyberSecurityideą przyświecającą budowie tego działu, jest skupianie się na rozwiązaniach dających realne korzyści klientom, mając na uwadze szybkość implementacji rozwiązania, ograniczone zasoby ludzkie, deficyt specjalistów bezpieczeństwa na rynku czy też ograniczenia budżetowe. Część z proponowanych rozwiązań jest dobrze znana za granicą i dopiero wchodzi na polski rynek, cześć jest rozwiązaniami unikalnymi w skali światowej a część oferuje nowatorskie podejście do znanych zagadnień.  

Zakres działań

Monitoring

W swojej usłudze posiadamy rozwiązania umożliwiające kolekcjonowanie oraz analizowanie logów. Pozwoli to na wykrycie potencjalnych zagrożeń i nieprawidłowości w systemie informatycznym.

Testy penetracyjne

Nasze usługi testów penetracyjnych pomagają zidentyfikować potencjalne luki w zabezpieczeniach, zapewniając organizacji pewność, że ich systemy są solidnie chronione przed atakami i nieautoryzowanym dostępem.

Hardening

Skuteczny sposób na wzmacnianie ochrony infrastruktury przed potencjalnymi zagrożeniami. Wykonujemy skany zgodnie z założeniami NIST, pomagamy naszym klientom szybko złagodzić zagrożenia.

Testy socjotechniczne

Innowacyjne narzędzie w zakresie szkolenia pracowników oraz weryfikacji poziomu świadomości bezpieczeństwa w organizacji poprzez symulowanie realistycznych ataków phishingowych.

Szkolenia

W swojej ofercie posiadamy gamę zróżnicowanych szkoleń obejmujących zarówno użytkowników technicznych oraz nietechnicznych.

Zarządzanie ryzykiem

Skuteczne zarządzanie ryzykiem to kluczowy element strategii organizacyjnej, mający na celu identyfikację, ocenę i kontrolę potencjalnych zagrożeń.

Bezpieczeństwo użytkowników

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników to priorytet naszych usług. Działamy na rzecz kompleksowej ochrony, integrując najnowsze technologie z skutecznymi strategiami, aby minimalizować ryzyko cyberzagrożeń.

Bezpieczeństwo sieci

Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom i monitorowaniu ruchu sieciowego zapobiegamy atakom, identyfikujemy potencjalne ryzyka oraz wdrażamy skuteczne środki obronne. Naszym celem jest tworzenie bezpiecznych i niezawodnych sieci, zapewniających organizacjom stabilność i spokój w środowisku online.

Bezpieczeństwo endpointów

Zapewniamy kompleksowe bezpieczeństwo endpointów, chroniąc urządzenia użytkowników przed rosnącym spektrum cyberzagrożeń.

Bezpieczeństwo danych

Nasze usługi w zakresie bezpieczeństwa danych są dedykowane ochronie informacji przed niebezpieczeństwami cybernetycznymi.

Zainteresowany? Napisz do nas!