Jako pierwszy w kraju partner VMware spełniliśmy wszystkie warunki do otrzymania tytułu „Master Services Competency” w obszarze Cloud Native. Jest to ukoronowanie udziału naszej firmy w rocznym programie VMware Ignite Tanzu, którego celem był rozwój kompetencji partnerów w zakresie tworzenia i zarządzania nowoczesnymi aplikacjami opartymi na kontenerach Kubernetes i mikroserwisach.

W ciągu tego roku wzięliśmy udział w ponad 80 szkoleniach technicznych, sprzedażowych i marketingowych. Ogrom zdobytej wiedzy pozwolił na uzyskanie 10 certyfikatów VMware Certified Professional VCP oraz dwóch Certified Kubernetes Administrator CKA, co jak na nieliczny, ośmioosobowy zespół jest naprawdę wielkim sukcesem.

Jednak prawdziwym beneficjentem programu VMware Ignite Tanzu są klienci i użytkownicy rozwiązań chmurowych, którzy w konsultantach z Advatech mają teraz kompetentne i wszechstronne wsparcie w realizacji swoich projektów. Dzięki platformie VMware Tanzu organizacje mogą w prosty sposób automatyzować cykl życia aplikacji, uruchamiać zasoby Kubernetes oraz ujednolicać i optymalizować operacje w środowiskach chmurowych. W ten sposób otrzymują one wydajne oprogramowanie biznesowe, które powstaje szybko, daje się prosto i efektywnie wdrażać i skalować. VMware Tanzu także pomaga w modernizowaniu aplikacji, zwiększaniu ich wydajności i elastyczności oraz wdrażaniu najlepszych praktyk DevOps.

Uzyskanie tytułu Master Services Competency w obszarze Cloud Native wymagało doskonałego poznania całego szeregu technologii i narzędzi takich, jak Kubernetes, Tanzu Kubernetes Grid do wdrażania i zarządzania klastrami Kubernetes,  czy Tanzu Application Service do zarządzania aplikacjami opartymi na kontenerach i mikroserwisach oraz zarządzanie nimi zgodnie z najlepszymi praktykami DevOps.

Lista jest oczywiście dłuższa, bo egzaminy obejmowały także tajniki Tanzu Mission Control do zarządzania klastrami Kubernetes na wielu platformach, w tym w centrach danych i chmurze publicznej, a które umożliwia jednolite zarządzanie i monitorowanie klastrów Kubernetes oraz zapewnia narzędzia do zabezpieczania, monitorowania i utrzymania tych klastrów.

Nasz udział w programie VMware Ignite Tanzu zakończył się dużym sukcesem i sprawił, że firma stała się kluczowym partnerem wdrożeniowym tej technologii na polskim rynku. Tym bardziej, że posiadamy już kompetencje Master Services Competence w zakresie NSX, VCF oraz DataCenter.
Cieszymy się z uzyskania certyfikatu Cloud Native MSC, bo jest to dla wszystkich potwierdzenie, że nasz zespół posiadł niezbędną wiedzę do konfigurowania, uruchamiania i zarządzania rozwiązaniami VMware Modern Application. Jest to także dowód na to, że mamy głębokie rozumienie istoty administrowania kontenerami Kubernetes oraz biegłość w zarządzaniu siecią, bezpieczeństwem i cyklem życia aplikacji. Przed nami kolejne wyzwanie, czyli wyższym poziom programu Ignite – Momentum.

Czym jest chmura VMware?

Chmura VMware to bezpieczne i skalowalne środowisko IT umożliwiające szybkie uruchomienie, przetwarzanie oraz przechowywanie zasobów firmowych w bezpiecznym centrum danych. Wirtualne środowiska budowane są w oparciu o rozwiązania, dostarczane przez lidera rynku.

Dzięki skalowalności chmury uzyskujesz możliwość dowolnego zwiększenia wykorzystywanej mocy obliczeniowej bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu. Wirtualne maszyny można kontrolować poprzez panel administracyjny z każdego miejsca na świecie.

W ramach usługi masz do dyspozycji trzy modele chmury obliczeniowej – współdzieloną, prywatną i hybrydową, które dodatkowo możesz rozszerzyć o wsparcie naszych doświadczonych administratorów.

Jakie są korzyści?

-Wydajna i szybka infrastruktura najnowszej generacji oraz dostęp do zaawansowanych technologii VMware Cloud zapewniają obsługę intensywnych obliczeniowo zadań i aplikacji oraz wielkich zbiorów danych i analiz.

-Najwyższy standard ochrony danych i wbudowany proces kontroli zabezpieczeń potwierdzone certyfikatami branżowymi: certyfikaty ISO/IEC 27001, PCI DSS oraz pierwszy w Unii Europejskiej i jedyny w Centralnej Europie certyfikat Rated 4 wg ANSI/TIA-942.

-Wybór chmury współdzielonej, prywatnej lub hybrydowej w zależności od potrzeb związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz innych względów. Skalowanie zasobów w górę i w dół dostosowane do bieżących potrzeb.

-Wsparcie certyfikowanych architektów i administratorów IT w wyborze optymalnego rozwiązania, migracja zasobów do chmury oraz kompleksowe zarządzanie środowiskiem. Dyspozycyjność Service Desk 24/7 w standardzie.

Oferta Advatech w ramach projektu Ignite – Tanzu

  • Fazy POC dla Tanzu​
  • Demo i prezentacje z wykorzystaniem naszego Labu VCF with Tanzu​
  • POC i Demo dla VSAN, Horizon

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej napisz do nas:
Paweł Chrobak
Architekt Systemowy
pchrobak@advatech.pl
+48 601 660 830