Podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych wymaga posiadania sprawdzonych i rzetelnych informacji, a te z reguły znajdują się w różnych bazach danych, często rozproszonych po wielu systemach i niekoniecznie w formatach zgodnych ze sobą. Presja ze strony konkurencji wzmaga nacisk na szybkość reakcji i wszechstronność analizy problemów. Jeśli dodatkowo uwzględnić fakt, że bardzo dynamicznie rośnie objętość danych do przeanalizowania, ich złożoność i liczba firmowych systemów, to widać, że konieczne jest posiadanie specjalistycznego rozwiązania do agregowania danych i tworzenia z nich użytecznych informacji. Stawić czoła temu wyzwaniu może nasz system Advatech Data Grid.

Advatech Data Grid to w istocie pojedynczy, spójny widok na kluczowe dane organizacji. Aby utworzyć tak widok konieczne jest wprowadzenie do firmowej infrastruktury IT nowej, liniowo skalowalnej warstwy middleware, która umożliwia konsolidację danych do postaci złożonych obiektów biznesowych, zgodnych z modelem domenowym instytucji. Tak przygotowane uniwersalne rekordy mogą zostać dowolnie wykorzystane przez różne systemy i sekcje na stronach internetowych. Znacząco skracają to czas dostępu do danych i zmniejsza koszt dostarczenia końcowym odbiorcom nowych funkcjonalności. Advatech Data Grid udostępnia swoje usługi niezależnie od dostępności poszczególnych systemów źródłowych, nawet w skomplikowanych heterogenicznych i mocno zróżnicowanych środowiskach. Zastosowane w Advatech Data Grid nowoczesne, oparte o mikroserwisy, technologie w warstwie dostępowej pozwalają na wykorzystanie dowolnych protokołów do integracji z istniejącymi oraz nowymi systemami. Zarządzanie informacją całkowicie w pamięci operacyjnej Data Grid gwarantuje minimalne czasy dostępu oraz umożliwia przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, w tym sterowane zdarzeniowo.

Advatech Data Grid to kompletny produkt, a w zasadzie rozwiązanie składające się z infrastruktury sprzętowej, odpowiednio dobranych komponentów oprogramowania oraz zestawu usług zawierających przygotowanie i optymalizację modelu danych, opracowanie strategii Disaster Recovery oraz kompleksowego wsparcia i serwisu.

Jądrem Advatech Data Grid jest komponent odpowiedzialny za zarządzanie zasobami, czyli Resource Management System (RMS). System ten zajmuje się między innymi zapewnieniem bezpiecznego i uprawnionego dostępu do danych. Udostępnianie informacji o firmie, w tym danych wrażliwych, musi się odbywać zgodnie ze zdefiniowaną polityką uprawnień i autentykacji dostępu. Komponent ten decyduje kto i co może zobaczyć. Jego zadaniem jest także sterowanie dostępem do pamięci masowych na potrzeby Data Grid oraz przydzielanie pasma w sieciach LAN.

Wśród dostarczanych komponentów są moduły odpowiedzialne za dostarczanie danych (Data Transportation Service), ich udostępnianie (Data Access Service) oraz replikację (Data Replication Service).

 

Zastosowanie Advatech Data Grid niesie ze sobą liczne korzyści. Z technologicznego punktu widzenia warto zwrócić uwagę, że Data Grid:

  • zmniejsza obciążenia systemów bazodanowych,
  • znacząco skraca czas odpowiedzi na złożone pytania dotyczące operacji biznesowych,
  • zapewnia ciągły dostęp do danych podczas przełączeń Data Recovery oraz okienek serwisowych,
  • udostępnia różnym aplikacjom złożone obiekty biznesowe,
  • umożliwia skalowanie i modyfikacje środowiska on-line.

Dla kadry zarządzającej zyski z wdrożenia Advatech Data Grid są jeszcze bardziej widoczne:

  • szybki i pewny dostęp do aktualnych danych biznesowych,
  • możliwość wdrożenia dowolnych polityk bezpieczeństwa i dostępu do danych,
  • szansa na szybkie reagowanie na negatywne zjawiska i nieprawidłowe wskaźniki biznesowe,
  • kokpit menedżerski – zgromadzenie w jednym miejscu i wizualizacja wybranego zestawu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na określonym szczeblu w hierarchii organizacji.

Advatech Data Grid może być wdrożone w modelu „pod klucz” łącznie z zapewnieniem serwisu i wsparcia technicznego. Aplikację można także uruchomić w istniejącej infrastrukturze klienta, o ile spełnia ona niezbędne wymagania. Niezależnie od modelu wdrożenia, warto porozmawiać z naszymi konsultantami, którzy sprawdzą dostępne możliwości i doradzą, które komponenty wybrać, jakich modyfikacji dokonać i jakich korzyści można oczekiwać. Doświadczenia zebrane z innych wdrożeń gwarantują szybkie i kompetentne prowadzenie całego projektu.