Oracle Cloud

Migracja infrastruktury do chmury

Migracja infrastruktury on-premise do chmury Oracle pozwala lepiej wykorzystać posiadane zasoby i uzyskać dostęp do nowoczesnych technologii poprawiających wydajność i efektywność. Dzięki chmurze Oracle firmy mogą skupić się na swojej podstawowej działalności zamiast na zarządzaniu infrastrukturą IT.

Backup baz danych Oracle do chmury Oracle

Korzystanie z usługi tworzenia kopii zapasowych baz danych w chmurze Oracle pozwala zabezpieczyć dane przed utratą i umożliwia ich łatwiejsze odzyskiwanie w przypadku awarii lub innych zagrożeń. Dzięki temu zachowana jest ciągłość działania i unika się strat wynikających z utraty danych.

Migracja bazy danych lokalnie do chmury

Migracja baz danych Oracle w wersji on-premise do chmury pozwala na obniżenie kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury IT. Umożliwia także łatwiejszy dostęp do danych i lepsze zarządzanie.

Migracja do autonomicznej bazy danych i migracja do bazy danych ORACLE jako Usługa.

Pozwala na migrację do autonomicznej bazy danych w celu zwiększenia wydajności i skalowalności baz danych, a także pozwala zautomatyzować wiele zadań związanych z zarządzaniem bazami danych.

Migracja do Oracle Database as a Service (DBaaS) umożliwia korzystanie z baz danych Oracle w modelu subskrypcyjnym, bez konieczności inwestowania we własną infrastrukturę IT. Obie te opcje mogą przynieść wiele korzyści, w tym lepszą wydajność, większą elastyczność i niższe koszty zarządzania bazą danych.