IT Service Management (ITSM) to podejście do zarządzania informatyką w przedsiębiorstwie zorientowane na procesy, tak aby sprostać oczekiwaniom biznesowym przedsiębiorstw. Pozwala to na przekształcenie działów informatycznych w działy usługowe, oferujące niezawodne, elastyczne i wysokiej jakości usługi informatyczne. Jednocześnie dzięki temu maksymalizuje się korzyści z inwestycji w informatykę. ITSM ułatwia planowanie, tworzenie, świadczenie oraz ciągłe podnoszenie jakości usług informatycznych.

Przemiana tradycyjnego działu IT w sprawnie działający mechanizm dostarczający usługi do innych działów firmy jest nie lada wyzwaniem. Wymaga ona zarówno doświadczenia w zarządzaniu zmianą, jak i odpowiednich narzędzi informatycznych, które będą wspierać realizację poszczególnych usług. Advatech przygotował kompletną platformę IT Service Management, Asset Management, Endpoint Management oraz Security Management, która dostarcza wyspecjalizowanych narzędzi do zarządzania usługami IT.

Dzięki temu użytkownicy mogą w łatwy i prosty sposób prowadzić:

• inwentaryzację infrastruktury IT oraz monitorować sprzęt i oprogramowanie, w tym stopień wykorzystania licencji,

• zarządzanie finansami IT – budżetowanie, kontrola realizacji budżetu, refakturowanie kosztów na działy, liczenie i kontrola całkowitego kosztu posiadania (TCO – Total Cost of Ownership),

• operacyjne zarządzanie zasobami IT w całym cyklu ich życia – od zgłoszenia potrzeby, aż po likwidację i ich utylizację,

• wiązanie ze sobą informacji techniczne, logistyczne i finansowe,

• zarządzanie umowami wraz z przypisaniem ich do konkretnych zasobów,

• zarządzanie zakupami

Zestaw usług jest bardzo szeroki, a korzyści z automatyzacji wielu zadań wydają się niepodważalne.Już samo zautomatyzowanie procesu aktualizacji systemów operacyjnych na serwerach (Windows, Mac, Linux, UNIX) oraz typowych aplikacji daje oszczędności finansowe związane z czasem pracy administratorów, poprawia także ogólne bezpieczeństwo IT dzięki szybkiej instalacji wszystkich poprawek i łatek. Platforma Advatech IT Service Management pozwala także tworzyć tzw. PC Deployment Platform przyśpieszającą i automatyzującą proces dystrybucji oprogramowania. Usługa działa niezależnie od systemu operacyjnego, z wykorzystanie PXE (Preboot Execution Environment) i Golden Image. Usługa ta jest zintegrowana ze standardową Configuration Management DataBase (CMDB).

Nasza platforma zawiera także funkcjonalność Service Desku, który wspiera użytkowników w obsłudze i rozwiązywaniu problemów z aplikacjami i sprzętem informatycznym. Jedną z ciekawszych własności Service Desku jest portal samoobsługowy z (Self Service) z katalogiem usług (Service Catalogue). Dostarczane w ramach platformy oprogramowanie umożliwia także projektowanie własnych procesów lub modyfikację istniejących przy pomocy projektanta procesów (Process Designer). Wdrożenie platformy Advatech IT Service Management wnosi nową jakość do pracy działów IT. Zwiększa wydajność pracy, przyśpiesza rozwiązywanie problemów i skraca czas instalacji nowych wersji aplikacji. Dzięki temu spadają łącznie koszty utrzymania infrastruktury IT.