IT Service Management to podejście do zarządzania IT w przedsiębiorstwie zorientowane na procesy, w efekcie czego Biznes zyskuje zorganizowane i uporządkowane wsparcie zwłaszcza w obszarze współpracy z użytkownikami i klientami.  

Narzędzia ITSM ułatwiają planowanie, organizowanie, tworzenie, dostarczanie i rozliczanie usług dla użytkowników i klientów monitorując przy tym uzgodnioną jakość, terminowość oraz wykorzystywane zasoby i koszty. 

 

    ITSM wspiera Biznes 

 

  • Oferuje platformę do zarządzania usługami IT:

– Service Management z wykorzystaniem ITIL – m.in. zarządzanie incydentami, problemami i zmianami, realizacja wniosków 

– Centrum obsługi użytkownika – pojedynczy punkt kontaktu dla świadczenia wsparcia dla użytkowników i klientów 

– Tworzenie, audyt i optymalizacja procesów i procedur w tym katalog usług i baza wiedzy 

– Workflow akceptacyjny dla większej automatyzacji 

– Raportowanie

 

  • Dostarcza prawidłowe dane o środowisku IT niezbędne do podejmowania właściwych decyzji: 

– Discovery oraz inwentaryzacja Hardware i Software dla środowiska klienckiego i serwerowego 

– Baza CMDB oraz zarządzanie zasobami i ich cyklem życia – IT Asset Management 

– Zarządzanie licencjami i oprogramowaniem – Software Asset Management  

 

  • Zwiększa efektywność wykorzystania zasobów IT
  • Umożliwia dokładniejsze planowanie budżetów na utrzymanie i nowe inwestycji
  • Zapewnia utrzymanie, ciągłość działania i bezawaryjność systemów IT 
  • Monitoruje poziom dostępności oferowanych usług 
  • Upraszcza i automatyzuje dostarczanie produktów i usług do użytkowników i klientów 
  • Zwiększa zadowolenie i zaufanie użytkowników i klientów 
  • Wspomaga tworzenie nowych produktów i usług dla większej konkurencyjności