• Dolny Śląsk
  • Koleje Wielkopolskie
  • Poczta Polska
  • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
  • PKP S.A.
  • PPL Porty Lotnicze
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
  • Sąd Okręgowy w Opolu
  • Urząd Dozoru Technicznego
  • WIM