• Politechnika Wrocławska
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu