Centrala

Advatech Sp. z o.o. Centrala
Klecińska 123, 54-413 Wrocław

tel. +48 71 772 66 00
fax. +48 71 798 57 75
e-mail: info@advatech.pl

Warszawa

Advatech Sp. z o.o. Warszawa
Poleczki 21 , 02-822 Warszawa

tel. +48 22 319 38 70
fax. +48 22 319 38 71
e-mail: warszawa@advatech.pl

 

 

 

Poznań

Advatech Sp. z o.o. Poznań
Św. Michała 43, 61-119 Poznań

tel. +48 61 828 82 73
fax. +48 61 826 79 50
e-mail: poznan@advatech.pl

 


Katowice

Advatech Sp. z o.o. Katowice
Kolista 25/23, 40-486 Katowice

tel. +48 32 735 03 16
fax. +48 32 735 03 16
e-mail: katowice@advatech.pl

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem:
KRS: 0000145269 NIP: PL 899-21-85-891 Kapitał zakładowy 50 000 zł, kapitał własny 6 686 037 zł