Dnia 05.03.2020 r. zorganizowaliśmy dla naszych klientów w Poznaniu warsztaty techniczne z obsługi Microsoft Azure. Uczestnicy warsztatów mają okazję dowiedzieć się czym jest Azure, jak przenosić zasoby do Azure i jak nim zarządzać.                                                                                                                                                                                     

Warsztaty prowadzi Krzysztof Polewiak z Microsoft Polska.