W zeszłym tygodniu wspólnie z naszym parterem firmą Microsoft przybliżyliśmy przybyłym klientom w jaki sposób efektywnie migrować, wdrażać i uruchamiać bazy danych Oracle na platformie Microsoft Azure oraz jak Azure współpracuje z Oracle Cloud Infrastructure.