Kontenery to wykonywalne jednostki oprogramowania. Kod aplikacji wraz z jego bibliotekami i zależnościami jest  spakowany w uniwersalny sposób,

aby umożliwić uruchamianie w dowolnym miejscu — na komputerze PC, na  serwerze lub w chmurze.

Kontenery są małe, szybkie i przenośne, ponieważ w przeciwieństwie do maszyny wirtualnej nie muszą zawierać  systemu operacyjnego gościa w

każdej instancji, a zamiast tego mogą korzystać z funkcji i zasobów systemu  operacyjnego hosta.

Benefity korzystania z Tanzu 

VMware wprowadził vSphere z Tanzu, aby udostępnić Kubernetes milionom administratorów IT na całym świecie.  vSphere with Tanzu to najszybszy sposób na rozpoczęcie pracy z obciążeniami

Kubernetes w prosty i bezpieczny sposób.

Administratorzy IT mogą wykorzystać istniejącą infrastrukturę, zestawy umiejętności i narzędzia do szybkiego  konfigurowania i udostępniania klastrów Kubernetes.

Wystarczy, że użyją vCenter do zarządzania obciążeniami

opartymi na kontenerach, wdrażając klastry Kubernetes, zapewniając dostęp oparty na rolach i przydzielając  odpowiednią zasoby zespołom developerskim.

Dzięki vSphere z Tanzu zarówno programista, jak i administrator VMware mogą teraz łatwo tworzyć obciążenia i  polityki, które zarządzaj kontenerami lub maszynami wirtualnymi

Umożliwia szybką skalowalność aplikacji.

Pozwala wdrażać klastry Kubernetes on-premise i w chmurach publicznych przy użyciu Tanzu Mission Control.

VMware zapewnia użytkownikom Tanzu pełne wsparcie na platformie Kubernetes. Jest w stanie pomóc m.in. w  zwiększeniu bezpieczeństwa platformy, sprawniejszym zarządzaniu, monitorowaniu i rozwiązywaniu potencjalnych

problemów.

vSphere for Tanzu czym jest i jak działa

VMware vSphere z Tanzu  zapewnia gotową infrastrukturę  dla programistów i zarządzanie  skoncentrowane na aplikacjach w  celu usprawnienia rozwoju,  sprawnych operacji i  przyspieszonych innowacji.

Jest to  elastyczne środowisko dla  nowoczesnych aplikacji  zbudowanych z mikro usług i  działających w różnorodnych  środowiskach.

VCF with Tanzu

 

vSphere with Tanzu

Tanzu Kubernetes Grid (TKG)

 

Klaster Tanzu Kubernetes Grid (TKG) to klaster  Kubernetes (K8s), który działa wewnątrz maszyn  wirtualnych w warstwie Supervisor, a nie w vSphere  Pods.

Jest on włączany za pośrednictwem usługi Tanzu  Kubernetes Grid Service dla vSphere. Ponieważ klaster  TKG jest w pełni zgodny z platformą Kubernetes o

otwartym kodzie źródłowym, gwarantuje on  współpracę ze wszystkimi aplikacjami i narzędziami K8s.

Wersje licencjonowania

Podstawowa – wersja pozwala nam uruchomić środowiska Kubernetes lokalnie.

Standardowa – wersja to uruchamianie i zarządzanie Kubernetesem w ramach multi-cloud.

Advanced – najwyższa wersja, to już dodatkowe elementy jak: budowanie kontenerów, frameworki dla  developerów, katalogi aplikacji itd.

Community – to prawie wszystko mająca wersja ze wsparciem tylko społeczności.