Serwery z różnymi systemami operacyjnymi w jednej fizycznej maszynie, płynne przydzielanie mocy obliczeniowej i zasobów, maksymalizacja wydajności – słowem wirtualizacja. Szacunki wskazują, że ponad 80% ruchu w serwerach x86 odbywa się środowiskach wirtualnych. Jednak powszechność nie zawsze rodzi doskonałość.

Owszem, technologie wirtualizacji z roku na rok stają się coraz bardziej elastyczne w zarządzaniu, obsługują większe obciążenia i bazy danych, dają większe bezpieczeństwo i ochronę danych, ale mnogość dostępnych rozwiązań to także zwiększone ryzyko nietrafnego wyboru konkretnego rozwiązania. Systemy otwarte, takie jak OpenStack, czy wywodzący się w prostej linii z Linuxa KVM zyskują na popularności. Czołówkę jednak stanowią rozwiązania VMWare oraz Microsoftu.
Wirtualizacji podlegają już nie tylko serwery, ale i stacje robocze, pamięci masowe i sieci LAN. W tej wszechogarniającej nas wirtualizacji, obecnej w nawet najmniejszych serwerowniach, zaczynają się liczyć dodatkowe właściwości, istotnie z punktu widzenia integracji rozwiązań, bezpieczeństwa i wydajności i zarządzania.

Wysoka dostępność i bezpieczeństwo

Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury serwerowej wiąże się z budową środowiska wirtualnego w klastrze składającym się z co najmniej dwóch fizycznych serwerów. Zwiększa to odporność na awarie wszystkich systemów i zapewnia wysoką dostępność. Dzięki temu wszystkie kluczowe z punktu widzenia organizacji systemy i programy mogą działać nieprzerwanie, a ryzyko utraty danych jest zredukowane do absolutnego minimum.

Efektywne zarządzanie zasobami.

Jedną z cech wirtualizacji jest oddzielenie systemów od fizycznego serwera lub serwerów. Dzięki temu możliwe jest uruchomienie jednej konsoli do zarządzania całą infrastrukturą. W jednym miejscu, w logiczny i spójny sposób można kontrolować wszystkie dostępne zasoby od mocy obliczeniowej poszczególnych procesorów, poprzez wykorzystanie pamięci RAM aż po przestrzeń dyskową. W niektórych rozwiązaniach dostępne są także funkcje, który kiedyś wydawały się nie do pomyślenia: można migrować maszyny wirtualne między serwerami bez ich zatrzymania i bez limitów jednoczesnych migracji, można migrować maszyny bez posiadania wspólnej dla hostów składnicy plików, czy chociażby można migrować magazyn plików bez wyłączania maszyny wirtualnej z niego korzystającej. Trafna decyzja wymaga, aby znać wszystkie dostępne rozwiązania, ich zastosowanie, silne i słabe strony. Dzięki pomocy naszych konsultantów można znacząco zwiększyć szanse na ryzyko podjęcie optymalnej decyzji.

Wysoka wydajność i skalowalność

Współczesna technologia wirtualizacji wydaje się wyprzedzać nawet potrzeby użytkowników. Wystarczy spojrzeć chociażby na Hyper-V Microsoftu, który oferuję obsługę do 320 logicznych procesorów w hoście oraz przypisanie 64 wirtualnych procesorów i 1 TB RAM na każdą wirtualną maszynę. Host może obsłużyć aż do 1024 maszyn wirtualnych i obsługuje klastry do 64 węzłów i 8000 maszyn wirtualnych w klastrze. Możliwości są imponujące. Dobranie odpowiedniego rozwiązania do obecnych i przyszłych potrzeb firmy jest nie lada wyzwaniem – tu naprawdę potrzebne jest duże doświadczenie i wiedza, którą dysponują nasi konsultanci.

Niższe koszty infrastruktury

Wirtualizacja nie byłaby tak powszechna, gdyby nie jej zdolność do zmniejszania kosztów utrzymania całej infrastruktury IT. Oszczędności powstają przede wszystkim dzięki redukcji kosztów zarządzania serwerami i systemami, dzięki uniwersalizacji konfiguracji komponentów wirtualnych i lepszego wykorzystania posiadanych zasobów. Po prostu nie kupuje się już maszyn, których procesory będą wykorzystane w niewielkim stopniu, średnio np. 10%, za to z okresowym skokiem obciążenia z powodu generowania comiesięcznego zestawienia tworzonego rozbudowanym zapytaniem SQL. Wybierając technologię wirtualizacji, na potrzeby takiej aplikacji tworzy się dedykowaną maszynę wirtualną, która otrzyma dokładnie tyle zasobów, ile potrzebuje. Na jednym serwerze fizycznym może pracować kilka takich systemów, dzięki czemu stopień wykorzystania zasobów wzrośnie do np. do 80%, uwzględniając przy tym nadmiarowość na wysoką dostępność i odporność na awarię.

Inną cenną zaletą wirtualizacji jest możliwość łatwej modernizacji i rozbudowy infrastruktury. Wymiana sprzętu na inny i tańszy nie nastręcza żadnych trudności.
Problem powstaje w momencie kiedy trzeba uzasadnić planowane oszczędności, oszacować ich wielkość, podać ścieżkę dalszego rozwoju. Wtedy przydaje się wiedza wyniesiona z innych wdrożeń – nie tylko teoretyczna, ale sprawdzona w realiach naszego kraju i gospodarki. Taką wiedzą dysponują nasi konsultanci – jesteśmy dla was.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Wirtualizacja poprawia także stan bezpieczeństwa danych. Dzięki integracji warstwy wirtualizacyjnej i systemów bezpieczeństwa można ponownie uruchomić uszkodzone systemy w ciągu pojedynczych minut. Jest to bezcenna zaleta wszędzie tam, gdzie od działania systemów informatycznych zależy np. ciągłość produkcji. W środowisku wirtualnym dużo prostsze jest także tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych. Dostępne są rozwiązania, które automatyzują replikację maszyn wirtualnych i uruchamianie zapasowych Data Center, bez względu na to, czy jest to zdalne biuro, inna serwerownia, czy chmura publiczna. Gdyby pozostać przy tradycyjnych, czysto fizycznych środowiskach, wiele z takich operacji zajęłoby mnóstwo czasu, kosztowało fortunę, a część z nich i tak byłaby niewykonalna. Zalety wirtualizacji wydają się oczywiste.
Dobór odpowiedniego środowiska, systemów bezpieczeństwa, analiza ryzyk, proponowanie procedur awaryjnych to także zadania dla naszych konsultantów. Dzięki nim można łatwo i szybko stworzyć projekt nowej infrastruktury zmodernizować już istniejącą.

Jednak tym, co jest bezcenne w takiej współpracy to doświadczenie z realizacji licznych i bardzo zróżnicowanych projektów. Tego nie da się zastąpić tylko teoretycznymi rozważaniami. Oferujemy pomoc w optymalnym doborze sprzętu, architektury i oprogramowania, wyborze dodatkowych komponentów i metod ochrony danych, konfiguracji sieci LAN i SAN, procesów automatyzacji i administrowania. Warto postawić na Advatech.