VDI

VDI (Virtual Desktop Infrastructure), dzięki wirtualizacji, pozwala konsolidować aplikacje użytkownika końcowego i jego środowisko na serwerze. Każdy użytkownik ma w takiej sytuacji do dyspozycji swoją maszynę wirtualną (VM) pracująca pod kontrolą programu zarządzającego tzw. hypervisora. Każda taka maszyna wirtualna VM ma przydzieloną pamięć RAM, obszar dyskowy i zasoby I/O, a pełna instalacja systemu operacyjnego rezyduje na wirtualnym dysku. 
więcej…

Kontakt

Kontakt

Advatech