Usługi i serwis

Każdy wdrożony system, jeżeli ma działać niezawodnie, musi być odpowiednio serwisowany. Odpowiednio, czyli regularnie i sumiennie tak, aby przede wszystkim zapobiegać ewentualnym jego awariom, a nie tylko je usuwać wraz ze skutkami. Z naszymi Klientami współpracujemy przede wszystkim na podstawie podpisanej umowy serwisowej. Umowy serwisowe dotyczą głównie projektów zrealizowanych przez firmę Advatech.

więcej…

Kontakt

Kontakt

Advatech