Systemy druku

Koncepcja biura bez papieru okazała się mrzonką. W każdej praktycznie organizacji nadal drukuje się dokumenty, rosną oczekiwania co do jakości druku, wierności i powtarzalności kolorów, dostępności sprzętu drukującego, ale i metod zapewniania poufności niektórym wydrukom. Ktoś musi zarządzać całą infrastrukturą drukująca, kupować papier, zapewniać materiały eksploatacyjne i w razie potrzeby, wzywać serwis. Są to niemałe koszty, które nie są związane bezpośrednio z działalnością operacyjną większości przedsiębiorstw i organizacji.

więcej…

Kontakt

Kontakt

Advatech