Dlaczego IBM?

IBM dostarcza usługi, które pomagają przyspieszyć wdrożenie oraz zwrot z inwestycji. Specjaliści IBM z obszaru pamięci masowych są dostępni, aby przeprowadzić rozpoznanie środowiska sprzętowego i pomóc w przygotowaniu i przyspieszeniu wdrożenia. IBM Global Services może przebadać infrastrukturę w fi rmie, by pomóc określić potrzeby dotyczące wydajności i pojemności. Ponadto, można wybrać z całego spektrum usług i oprogramowania przygotowanego z myślą o sprawnym utrzymaniu istniejącej infrastruktury na najnowocześniejszym i najbardziej aktualnym technologicznie poziomie.

Pamięci masowe IBM Storwize

Poprawiamy ekonomię przechowywania danych.

Dane stały się nową walutą w biznesie, a wręcz najważniejszym zasobem nowoczesnych organizacji. Firmy, które potrafi ą uzyskać i wykorzystać istotne informacje o swoim biznesie na podstawie posiadanych danych, są w stanie z dwukrotnie większym prawdopodobieństwem wyprzedzić konkurencję. Należy zaznaczyć, że obecnie aż 72% organizacji nie zaczęło jeszcze, albo dopiero planuje, działania w zakresie Big Data2. Natomiast przedsiębiorstwa dość często przeznaczają zbyt wiele czasu i pieniędzy na zarządzanie sferą przechowywania danych. Przeciętna fi rma co roku zwiększa o 24% posiadaną przestrzeń dyskową3, wykorzystując przy tym niespełna 50% swoich zasobów4. Warto zatem podkreślić prosty fakt, infrastruktura naprawdę ma znaczenie, ponieważ odpowiednio dobrana pozwala przedsiębiorstwom uwolnić środki na inwestycje w projektach podnoszących bezpośrednio wyniki biznesowe.Infrastruktura powinna zapewniać uzyskanie jak największych korzyści z danych przy jak najniższym koszcie, nakładzie pracy i zapewnieniu pełnej elastyczności.

IBM Storwize V3700

Storwize V3700, najnowszy produkt z rodziny systemów dyskowych IBM Storwize, oferuje wydajne konfiguracje klasy podstawowej zaprojektowane specjalnie pod kątem potrzeb małych i średnich firm. Ułatwia konsolidowanie i współdzielenie danych w przystępnej cenie. Zapewnia zaawansowane funkcje oprogramowania, które zwykle są dostępne w droższych systemach. Zbudowany z wykorzystaniem innowacyjnej technologii IBM, Storwize V3700 spełnia wymagania małych i średnich firm w zakresie blokowej pamięci masowej. Może pomieścić nawet do 120 dysków w kompaktowych obudowach 2U. Został zaprojektowany z myślą o najpopularniejszych technologiach pamięci masowej. Jest łatwy we wdrażaniu i zarządzaniu.

Storwize V7000 Unifi ed i Storwize V7000

Macierze Storwize V7000 Unifi ed i Storwize V7000 wyposażono w najnowsze technologie pamięci masowych – m.in. wirtualizację i kompresję danych (Real-time Compression), które uwalniają potencjał tkwiący w przechowywanych danych. Co ważne, macierze te oparto na nowej, wydajnej platformie sprzętowej, potrafi ącej obsłużyć ogromne woluminy danych, tworzone przez wymagające aplikacje analityki biznesowej i cloud computingu. Zaprojektowano je w taki sposób, by organizacjom dowolnej wielkości oferowały wyjątkową wydajność, łatwość użycia i niezawodność.

Macierze Storwize V7000 Unifi ed i Storwize V7000 umożliwiają objęcie wirtualizacją także innych systemów dyskowych. Gdy znajdujące się na nich dane zostaną zwirtualizowane, systemy te stają się częścią rozwiązania Storwize i mogą być zarządzane w taki sam sposób, jak wewnętrzne dyski macierzy. Obsługując dane na dyskach zewnętrznych, możemy skorzystać z bogatej funkcjonalności i łatwości użycia zapewnianej przez Storwize. Dotyczy to takich funkcji, jak: zaawansowana replikacja, wydajny thin provisioning, Real-time Compression oraz Easy Tier. Wykorzystując wirtualizację pamięci zewnętrznej, administrator może zwiększyć efektywność i stopień wykorzystania pamięci masowej, podnosząc tym samym wartość inwestycji poczynionych do tej pory.

Najważniejsze cechy
 • Łatwy we wdrażaniu i zarządzaniu system z wbudowanym graficznym interfejsem użytkownika opartym na projekcie IBM® Storwize®.
 • Szybkie i elastyczne przydzielanie zasobów oraz łatwe wprowadzanie zmian w konfiguracji dzięki wirtualizacji wewnętrznej i optymalizacji przydzielania pojemności.
 • Ciągły dostęp do danych oraz zintegrowane funkcje migracji bez przerywania pracy systemu.
 • Ochrona danych za pomocą zaawansowanych funkcji zdalnego tworzenia kopii lustrzanych i zintegrowanej technologii IBM FlashCopy®.
 • Korzyści z zaawansowanych funkcji i niezawodności, które zwykle są dostępne tylko w droższych systemach.
 • Zabezpieczenie zaawansowane danych, technologia replikacji synchronicznej i asynchronicznej pomiędzy V3700, a dowolnym modelem rodziny IBM Storwize.
 • Bądź przygotowany na zmiany w biznesie – z pomocą zwirtualizowanych i zoptymalizowanych pod kątem pamięci fl ash modularnych systemów dyskowych.
 • Popraw ekonomię przechowywania danych – przy użyciu sprzętowo akcelerowanej kompresji danych.
 • Wykorzystaj jednoczesną obsługę danych blokowych i plikowych do konsolidowania obciążeń.
 • Zoptymalizuj wydajność pamięci masowej – poprzez w pełni zautomatyzowany tiering.
 • Efektywniej korzystaj z sieci komputerowej podczas zdalnego mirroringu – za pomocą innowacyjnej technologii replikacji.

IBM SAN Volume Controller

Zwiększenie elastyczności infrastruktury pamięci masowych oraz poprawa ekonomiki przechowywania danych.

Jest wiele sposobów na czerpanie korzyści z użycia pamięcimasowych sterowanych oprogramowaniem. Po pierwsze, technologia wirtualizacji danych poprzez warstwę oprogramowania pomaga uprościć zarządzanie posiadaną infrastrukturą pamięci masowych. Po drugie, wirtualizacja, która upraszcza wdrażanie nowych aplikacji oraz instalację nowych systemów przechowywania danych, ułatwia przenoszenie danych pomiędzy różnymi pulami dysków czy macierzami różnych producentów. Umożliwia również zastosowanie spójnych, łatwych w użytkowaniu technologii optymalizacji między różnorodnymi typami dysków.

Czołowy na rynku system wirtualizacji pamięci masowych, IBM SAN Volume Controller (SVC) Data Platform, gwarantuje od ponad 10 lat dostępność, niezawodność, elastyczność i wydajność na bardzo wysokim poziomie.Wykorzystane innowacyjne właściwości wirtualizacji danych zapoczątkowały serię rozwiązań IBM Storwize®.

SVC Data Platform zapewnia najnowsze technologie dla pamięci masowych, których zastosowanie pozwala na uwolnienie biznesowego potencjału posiadanych danych, wirtualizacjęi kompresję danych w czasie rzeczywistym. Ponadto, system zawiera nowe rozwiązanie SVC Data Engine, umożliwiające zarządzanie rosnącą ilością danych powstających we współczesnych aplikacjach do administrowania przedsiębiorstwem.SVC Data Platform to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o zapewnieniu niespotykanej dotąd wydajności, łatwości użytkowania i niezawodności w organizacjach niezależnie od skali ich działalności.

IBM Power Systems
nowa definicja wydajności

POWER to nowa definicja wydajności

Tak ogólnie wiadomo, dotychczas słowo „wydajność” w informatyce oznaczało wielkość opartą na mocy przetwarzania i wynikach testów wydajności. Systemy dla przedsiębiorstw, systemy klasy podstawowej i zintegrowane systemy eksperckie oparte na procesorach POWER nadal są liderami branży w takich tradycyjnych testach wydajności. W erze technologii Smarter Computing firmy i działy informatyczne, które z myślą o przyszłości wybierają platformę dla nowych aplikacji, biorą pod uwagę nie tylko wydajność serwera, posiadane kwalifikacje i łatwość zarządzania. Oceniają również, w jakim stopniu nowa platforma pomoże im w osiągnięciu trzech głównych celów biznesowych: szybszym wprowadzaniu na rynek nowych usług, polepszeniu ich jakości i maksymalizacji ich efektywności ekonomicznej.

Systemy korporacyjne oparte na technologii Power SystemsTM

Każda duża firma używa systemów, które dostarczają jej informacji korporacyjnych. Informacje te, oparte na danych dotyczących finansów, klientów i zasobów, są przechowywane w różnych działach. Aby usprawnić zarządzanie informacjami i procesami o znaczeniu krytycznym, duże przedsiębiorstwa korzystają z systemów korporacyjnych obejmujących serwery, pamięć masową i oprogramowanie. Każdy taki system jest centralnym elementem infrastruktury informatycznej. Systemy korporacyjne zapewniają najwyższą jakość usług, skalowalność i wydajność w zakresie przetwarzania najważniejszych informacji i procesów biznesowych.

Szybsze wprowadzanie na rynek nowych usług

Wydajność działów informatycznych ocenia się również na podstawie ich zdolności do świadczenia dotychczasowych i wprowadzania nowych usług przy ograniczonym budżecie.Aby firma mogła zwiększyć efektywność ekonomiczną usług, musi wdrożyć wydajną i skalowalną infrastrukturę. Systemy korporacyjne są tworzone pod kątem minimalizacji kosztów w skali całego przedsiębiorstwa, na bazie elastycznych modeli świadczenia usług i dynamicznych mechanizmów zarządzania zasobami, w celu maksymalnego wykorzystania zasobów informatycznych i zwiększenia produktywności pracowników. Konsolidacja obciążeń na platformie Power Systems z wirtualizacją serwerów opartą na technologii PowerVM jest główną cechą, która wyróżnia rozwiązania Power Systems w porównaniu z serwerami x86. Technologia PowerVM została zaprojektowana, aby umożliwić bezpieczniejszą i bardziej skalowalną wirtualizację niż technologia VMware on x86. Umożliwia ona ekonomiczną kontrolę rozproszenia serwerów i obrazów maszyn wirtualnych. Poprawia również wskaźniki zastosowania serwerów Power Systems w porównaniu z technologią VMware on x86.

Zainteresowany?

skontaktuj się z nami