Konsultacje

Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalna kadra inżynierska stanowi podstawę do świadczenia konsultacji w zakresie oferowanych usług.

Bardzo ogólnie konsultacje można sklasyfikować w następujący sposób:

 • konsultacje w zakresie doboru sprzętu i oprogramowania
 • konsultacje w zakresie bezpieczeństwa połączone z audytem
 • szkolenia produktowe i w zakresie bezpieczeństwa
 • doradztwo w zakresie konstrukcji zapytań ofertowych
 • doradztwo i konsultacje wdrożeniowe
 • doradztwo w zakresie wyboru oferenta
 • konsultacje finansowo-informatyczne (obliczanie wskaźników finansowych)
 • ekspertyzy
 • audyty

Zakres świadczonych konsultacji:

 • systemy centralnego backupu i archiwizacji
 • systemy HSM/ILM
 • urządzenia taśmowe
 • macierze dyskowe
 • sieci Storage Area Network
 • wyposażenie serwerowni
 • systemy zasilania awaryjnego
 • serwery i stacje robocze
 • inne.

Projektowanie systemów IT

Firma Advatech oferuje projekty w zakresie:

 • systemy centralnego backupu i archiwizacji
 • systemy HSM/ILM
 • sieci SAN
 • sieci LAN/WAN
 • serwerownie informatyczne
 • systemy zasilania awaryjnego

W wyniku projektu najczęściej Klient otrzymuje:

 • dobór sprzętu i oprogramowania
 • schematy połączeń
 • szacunkowe obliczenia materiałów eksploatacyjnych,
 • wstępną konfigurację urządzeń
 • kosztorys inwestorski
 • szacowany harmonogram wdrożenia
 • podział na moduły techniczne i biznesowe

W zależności od ustaleń, projekty mogą być wykonane w kilku wersjach z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania różnych producentów i zawierające porównanie rozwiązań.

Wdrożenie

Advatech oferuje profesjonalne wdrożenia wszystkich oferowanych produktów. Projekty prowadzone są przez doświadczonych Project Managerów zgodnie z metodyką PRINCE2 lub jej modyfikacjami (np. AIM-PM) oraz własnymi elementami przystosowującymi metodykę do specyfiki danego projektu.

W fazie projektu wdrożenie dzielone jest na moduły biznesowe, które charakteryzują się konkretnym celem biznesowym koniecznym do spełnienia, oraz na moduły techniczne usprawniające prowadzenie projektu i kontrolę nad nim.

Każdy moduł techniczny podzielony jest na wszystkie lub niektóre podetapy z grupy:

 • audyt i symulacje
 • inicjacja etapu (ustalenia końcowe)
 • opracowanie dokumentacji przedwdrożeniowej
 • realizacja
 • testy akceptacyjne (stanowiące podstawę odbioru prac przez Klienta)
 • dokumentacja techniczna
 • tuning i aneks do dokumentacji

Ogólnie projekt jest dzielony na następujące etapy wdrożeniowe:

 • projekt techniczny wdrożenia
 • podział wdrożenia na moduły biznesowe i techniczne
 • harmonogram ogólny wdrożenia
 • wdrożenie właściwe - realizacja modułów technicznych
 • zamknięcie wdrożenia
 • szkolenia i konsultacje
 • tuning systemu (najczęściej 2-3 miesiące po zakończeniu wdrożenia)
 • wsparcie techniczne

Serwis

Advatech oferuje długofalowe wsparcie techniczne na wdrożone przez nas systemy. Szczególnie wdrożenia składające się z elementów dostarczanych przez wielu producentów narażone są na problemy podczas usuwania awarii ze względu na przesuwanie odpowiedzialności za uszkodzenie pomiędzy serwisami producentów.

Advatech oferuje kompleksowe wsparcie techniczne zapewniające odpowiedzialność za usunięcie awarii przez jednego wykonawcę.