Re_forms 21

12.04 rozmawialiśmy o zaletach lenistwa… Nasi specjaliści są na Giełdzie Papierów Wartościowych i ochoczo podzielili się swoją wiedzą dot. migracji Oracle Forms do chmury.

Dzięki wykorzystaniu platrormy Re_Forms21 firmy 7bulls.com, oraz w ścisłej współpracy zarówno z 7bulls jak i Oracle, opracowaliśmy metodykę przenoszenia aplikacji działających dziś w oparciu o Forms and Reports bezpośrednio do chmury Oracle z tłumaczeniem kodu aplikacji do Java „w locie”.